Stypendia ministra dla doktorantów

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał jedno stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów Politechniki Poznańskiej na rok akademicki 2017/2018:

  1. Michał Nowicki (Wydział Elektryczny, dziedzina nauk technicznych)

Kwota jednego stypendium wynosi 25.000 zł. Środki zostaną wypłacone przez Uczelnię jednorazowo.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie MNiSW pod adresem: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-o-stypendiach-ministra-za-wybitne-osiagniecia-na-rok-akademicki-2017-2018-dla-studentow-i-doktorantow.html