Stypendia ministra dla doktorantów

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał dwa stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów Politechniki Poznańskiej na rok akademicki 2016/2017:

  1. Małgorzata Norman (Wydział Technologii Chemicznej, dziedzina nauk chemicznych)
  2. Wojciech Smułek (Wydział Technologii Chemicznej, dziedzina nauk chemicznych)

Kwota jednego stypendium wynosi 25.000 zł. Środki zostaną wypłacone przez Uczelnię jednorazowo.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie MNiSW pod adresem: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/stypendia-ministra-dla-studentow-i-doktorantow-za-wybitne-osiagniecia-na-rok-akademicki-2016-2017.html