Regulaminy

Aktualne regulaminy i ustawy.

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia

Regulaminy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia
Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia uchwalony przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej Uchwałą Nr 32/2016-2020 z dnia 29 marca 2017 r. - Regulamin wchodzi w życie od roku akademickiego 2017/2018.
Uchwała Nr 32 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu studiów przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej.


Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia uchwalony przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej Uchwałą Nr 142/2012-2016 z dnia 25 marca 2015 r. - Regulamin wchodzi w życie od roku akademickiego 2015/2016.
Uchwała Nr 142 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu studiów - przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej
Publikacja i rozpowszechnianie
Regulaminy studiów w całości ani we fragmentach nie mogą być powielane, kopiowane, fotokopiowane lub publikowane w celu rozpowszechniania w żadnej formie i trybie bez zgody Politechniki Poznańskiej.

Regulamin przyznawania medalu Wyróżniającemu się Absolwentowi Politechniki Poznańskiej


Regulamin przyznawania medalu "Wyróżniającemu się Absolwentowi Politechniki Poznańskiej

Uchwała Nr 143 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania medalu Wyróżniającemu się Absolwentowi Politechniki Poznańskiej

Regulamin przyznawania medalu Wyróżniającemu się Absolwentowi Politechniki Poznańskiej - w pliku znajdują się informacje dotyczące zasad przyznawania medalu

Wniosek o przyznanie medalu

Publikacja i rozpowszechnianie
Regulaminy studiów w całości ani we fragmentach nie mogą być powielane, kopiowane, fotokopiowane lub publikowane w celu rozpowszechniania w żadnej formie i trybie bez zgody Politechniki Poznańskiej.

Regulamin ustalania 5 procent najlepszych absolwentów studiów

Regulaminu ustalania 5% najlepszych absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich Politechniki Poznańskiej, którzy mogą ubiegać się o 20% umorzenie kredytu studenckiego lub pożyczki studenckiej.

Zarządzenie Nr 34 z dnia 29 września 2010 r.
Zarządzenie Nr 34 - załącznik nr 1 - Regulamin ustalania 5% najlepszych absolwentów studiów
Zarządzenie Nr 34 - załącznik nr 2 - Lista 5% najlepszych absolwentów studiów

Regulamin Osiedla Studenckiego

Zarządzenie Nr 32 z dnia 19 sierpnia 2013 r.w sprawie wprowadzenia Regulaminu Osiedla Studenckiego Politechniki Poznańskiej.

Zarządzenie Nr 32 - 2013
Regulamin Osiedla Studenckiego Politechniki Poznańskiej

Regulamin studiów doktoranckich

Regulamin studiów doktoranckich
Wersja obowiązująca od roku akademickiego 2014/2015.

Regulamin studiów doktoranckich ze zmianami uchwalonymi przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej uchwałą Nr 96 z dnia 7 maja 2014 r.
zawiera załącznik do Uchwały Nr 96 - Karta obiegowa doktoranta
Wersja obowiązująca od roku akademickiego 2017/2018.
Uchwała Nr 33/2016-2020 z dnia 29 marca 2017 r.
Wzór rocznego sprawozdania z przebiegu pracy naukowej
Publikacja i rozpowszechnianie
Regulaminy studiów w całości ani we fragmentach nie mogą być powielane, kopiowane, fotokopiowane lub publikowane w celu rozpowszechniania w żadnej formie i trybie bez zgody Politechniki Poznańskiej.

Regulamin studiów podyplomowych

Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 grudnia 2011 r. Uczestnicy studiów podyplomowych rozpoczętych przed tą datą, kończą studia wg zasad obowiązujących w chwili podjęcia studiów.

uchwalony przez Senat Akademicki Politechniki Poznańskiej Uchwałą Nr 157 z dnia 14 grudnia 2011 r.

Załącznik 1 - Wniosek o powołanie lub kolejną edycję studiów podyplomowych

Załącznik 2a - Karta efektów kształcenia

Załącznik 2b - Program studiów podyplomowych

Załącznik 2c - Karta opisu modułu kształcenia

Załącznik 3 - Preliminarz studiów podyplomowych

Załącznik 4 - Podanie na studia podyplomowe

Załącznik 5 - Karta słuchacza

NOWY REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 rokuUczestnicy studiów podyplomowych rozpoczętych przed tą datą, kończą studia wg zasad obowiązujących w chwili podjęcia studiów.

Poniżej zamieszczone są wzory dokumentów, które należy wypełnić w celu powołania nowych studiów podyplomowych lub wznowienia ich kolejnych edycji. W przypadku programu kształcenia studiów, wymagane jest aby dokument ten został przygotowany zarówno w polskiej jak i angielskiej wersji.

Załączniki