Kredyt studencki

Próg dochodu do kredytu studenckiego w roku akademickim 2016/2017 wynosi 2500 zł.

Bieżące informacje o kredytach studenckich dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod adresem: http://www.nauka.gov.pl/kredyty-studenckie/ (Strona główna » Szkolnictwo wyższe » Sprawy studentów i doktorantów » Kredyty studenckie).

UWAGA! Możliwość składania wniosków przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia. O kredyt mogą ubiegać się – poza studentami i doktorantami – również kandydaci na studia, którzy rozpoczną je od października 2016 r. Bank będzie mógł rozpatrywać wnioski osób posiadających dokument potwierdzający przyjęcie na studia lub udział w rekrutacji na studia, a zawarcie umowy o kredyt będzie możliwe po uzyskaniu statusu studenta lub doktoranta.