Poczta elektroniczna (studencka)

Swoją pocztę elektroniczną odbierzesz na serwerze studenckiej poczty elektronicznej: https://poczta.student.put.poznan.pl.