7 09 2017

Podpisanie listu intencyjnego z Pratt & Whitney Kalisz

4 września 2017 r. został podpisany list intencyjny między Politechniką Poznańską a firmą Pratt & Whitney Kalisz.

Pratt & Whitney Kalisz to jedna z największych firm z sektora produkcyjnego części do silników lotniczych w Polsce, zainteresowana rozszerzeniem współpracy ze środowiskami naukowymi polskich publicznych uczelni wyższych, w szczególności w zakresie poszukiwania innowacyjnych rozwiązań dla budowania długotrwałej przewagi konkurencyjnej na rynku. 

Obie strony zadeklarowały połączenie wiedzy kadry naukowej PP i działalności badawczo-rozwojowa Uczelni z doświadczeniem praktycznym pracowników firmy Pratt & Whitney Kalisz szczególnie w celu poszukiwania i wspólnej realizacji projektów, organizowania staży i praktyk, organizowania dedykowanych kierunków kształcenia dla studentów Politechniki Poznańskiej odpowiadających potrzebom Pratt & Whitney Kalisz czy ustalanie tematyki prac dyplomowych, które mogłyby być realizowane w ramach współpracy. 

Zdjęcia