18 09 2017

Klasa Konfucjańska

Od 10 września 2017 roku gościmy na Politechnice Poznańskiej Panią Tao Zhang oraz Panią Young Huimin, nauczycielki języka chińskiego. Przyjechały one na zaproszenie Władz PP, aby wziąć udział w projekcie Klas i Instytutów Konfucjusza.

Dzięki temu zorganizowane zostaną bezpłatne kursy języka chińskiego dla pracowników naukowych, administracyjnych i studentów. Zajęcia będą odbywały się we współpracy z Centrum Języków i Komunikacji PP w polsko-chińskim Centrum Badawczym „Nowego Jedwabnego Szlaku”. Planowane są również spotkania dla najmłodszych oraz wizyty w  poznańskich szkołach.

Dla Politechniki Poznańskiej jest to kolejne działanie w kierunku umiędzynarodowienia Uczelni oraz wzbogacenia oferty kształcenia językowego.

Projekt Klas i Instytutów Konfucjusza powstał w 2004 roku z inicjatywy Hanban – Chińskiego Państwowego Biura Międzynarodowej Promocji Języka Chińskiego. Jego celem jest promowanie chińskiej kultury, tradycji i języka