Aktualności: Uczelnia

PUT students Polish Champions in table tennis

Studenci PP odnieśli duzy sukces podczas II Integracyjnych Mistrzostwach Polski AZS

A visit to Peru

Politechnika Poznańska wzięła udział w delegacji do Peru organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Poznan University of Technology ranked third among most often chosen universities in Poland

Politechnika Poznańska znalazła się na trzecim miejscu wśród najczęściej wybieranych uczelni w w Polsce w roku akademickim 2017/2018.

Nomination for the ELSEVIER Research Impact Leaders Award 2017

Politechnika Poznańska została nominowana do ELSEVIER Research Impact Leaders Award 2017 w obszarze nauk społecznych

Pages