Aktualności: Rekrutacja

Składanie dokumentów

studia stacjonarne drugiego stopnia

Kierunki nieopłacone

Jeśli kolumnie Czy opłacony przez system wyświetla się czerwony krzyżyk x

Wyniki z egzaminów maturalnych

zostaną pobrane przez Politechnikę Poznańską

Страницы