STUDIA STACJONARNE
(ta informacja jest widoczna tylko w edycji)

I stopień


Czas trwania: 

3,5 roku (7 semestrów)

Predyspozycje kandydata:

  • zainteresowania organizacją procesów współdziałania - chęć podjęcia studiów inżynierskich
  • dobre oceny z przedmiotów ścisłych
  • umiejętność pracy w zespole
  • ciekawość rozwiązań technicznych i sposobów doskonalenia funkcjonowania procesów
  • łatwość porozumiewania się
  • wysoka kultura osobista

Kariera po studiach:

  • w korporacjach międzynarodowych oraz w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych różnych branż przy pracach związanych z oranizacją procesów, wprowadzaniem zmian, projektowaniem produktów i ich wytwarzaniem, transportem, spedycją, magazynowaniem, kompletacją, sprzedażą czy dustrybucją, na stanowiskach wykonawczych i kierowniczych
  • analityk systemów logistycznych
  • projektant systemów logistycznyc

II stopień


Czas trwania: 

1,5 roku (3 semestry)

Specjalności:

  • Logistyka łańcuchów dostaw
  • Logistyka przedsiębiorstwa
STUDIA NIESTACJONARNE
(ta informacja jest widoczna tylko w edycji)

I stopień


Czas trwania: 

3,5 roku (7 semestrów)

Predyspozycje kandydata:

  • zainteresowania organizacją procesów współdziałania - chęć podjęcia studiów inżynierskich
  • dobre oceny z przedmiotów ścisłych
  • umiejętność pracy w zespole
  • ciekawość rozwiązań technicznych i sposobów doskonalenia funkcjonowania procesów
  • łatwość porozumiewania się
  • wysoka kultura osobista

Kariera po studiach:

  • w korporacjach międzynarodowych oraz w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych różnych branż przy pracach związanych z oranizacją procesów, wprowadzaniem zmian, projektowaniem produktów i ich wytwarzaniem, transportem, spedycją, magazynowaniem, kompletacją, sprzedażą czy dustrybucją, na stanowiskach wykonawczych i kierowniczych
  • analityk systemów logistycznych
  • projektant systemów logistycznych

II stopień


Czas trwania: 

1,5 roku (3 semestry)

Specjalności:

  • Logistyka łańcuchów dostaw
  • Logistyka przedsiębiorstwa