Aktualności: Uczelnia

Politechnika Poznańska na konferencji NAFSA w Filadelfii

Konferencja NAFSA to największa impreza poświęcona sprawom studentów zagranicznych i umiędzynarodowienia uczelni

Sukces Wydziału Architektury

Sukces PP w  konkursie The International Finsa Award for Students of Architecture & Design 2018”

Stypendia Miasta Poznania dla młodych badaczy z PP

Miasto Poznań wyłoniło młodych badaczy i badaczki, którzy otrzymają stypendium naukowe

Strony