Spis studiów podyplomowych

Wydział Architektury
Symbol Nazwa Termin rozpoczęcia składania dokumentów Termin zakończenia składania dokumentów Data początkowa Data końcowa
SP-109 Planowanie przestrzenne (dla architektów i nie architektów) 28.08.2017 02.10.2017 20.10.2017 16.02.2019
SP-205 Projektowanie parametryczne w architekturze 01.03.2015 31.03.2015 21.03.2015 31.12.2015
SP-183 Techniki świetlne w architekturze b.d. b.d. b.d. b.d.
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Symbol Nazwa Termin rozpoczęcia składania dokumentów Termin zakończenia składania dokumentów Data początkowa Data końcowa
SP-144 Budownictwo energooszczędne i pasywne oraz ocena energetyczna budynków 01.06.2017 30.09.2017 20.10.2017 20.10.2018
SP-149 Chłodnictwo i klimatyzacja 01.06.2016 16.09.2017 07.10.2017 07.10.2018
SP-204/III Inżynieria Pożarowa Budynków 15.01.2016 29.02.2016 12.03.2016 05.03.2017
SP-170 Przygotowanie i zarządzanie projektami partnerstwa publiczno-prywatnego b.d. b.d. b.d. b.d.
SP-151/X Realizacja inwestycji celu publicznego oraz procedury FIDIC i Banku Światowego 11.07.2017 05.10.2017 07.10.2017 09.06.2018
SP-100 Sieci wodociągowe i kanalizacyjne, uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków 01.06.2017 16.09.2017 07.10.2017 07.10.2018
Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
Symbol Nazwa Termin rozpoczęcia składania dokumentów Termin zakończenia składania dokumentów Data początkowa Data końcowa
SP-201 Ekotechnologie i montaż b.d. b.d. 10.10.2014 26.04.2015
SP-162 Komputerowo wspomagane projektowanie technologii mechanicznej b.d. b.d. b.d. b.d.
SP-111 Konstrukcja form wtryskowych i narzędzi do przetwórstwa tworzyw sztucznych 20.03.2017 15.10.2017 20.10.2017 30.09.2018
SP-153 Menadżer eksploatacji maszyn, bezpieczeństwa i higieny pracy b.d. b.d. b.d. b.d.
SP-184 Nowoczesne techniki komputerowe w projektowaniu 01.09.2017 20.11.2017 24.11.2017 31.07.2018
SP-186 Organizacja i zarządzanie produkcją 06.11.2017 18.02.2018 02.03.2018 29.03.2019
SP-160 Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie 01.06.2017 b.d. 01.10.2017 30.06.2018
SP-185 Projektowanie i ekspoloatacja układów hydraulicznych i pneumatycznych b.d. b.d. 18.10.2013 31.07.2014
SP-091 Przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy 20.03.2017 15.10.2017 20.10.2017 30.09.2018
SP-154 Technika współrzędnościowa i pomiary błędów kształtu 01.06.2017 15.09.2017 b.d. b.d.
SP-200 Wysokowydajna obróbka skrawaniem materiałów metalowych b.d. b.d. 25.10.2013 31.07.2014
SP-117 Zarządzanie jakością w teorii i praktyce 27.11.2017 09.02.2018 02.03.2018 30.04.2019
SP-136 Zastosowanie materiałów technicznych w produkcji i eksploatacji b.d. b.d. b.d. b.d.
SP-218 Informatyczne systemy zarządzania produktem i procesem w Przemyśle 4.0 17.11.2017 02.03.2018 02.03.2018 26.01.2019
Wydział Elektroniki i Telekomunikacji
Symbol Nazwa Termin rozpoczęcia składania dokumentów Termin zakończenia składania dokumentów Data początkowa Data końcowa
SP-210 Bezpieczeństwo sieci komputerowych 05.09.2017 15.12.2017 15.01.2018 15.12.2018
SP-206 Programowanie terminali mobilnych b.d. b.d. b.d. b.d.
SP-209 Projektowanie i utrzymanie sieci Carrier Ethernet 05.09.2017 15.12.2017 15.01.2018 15.12.2018
SP-208 Sieci komputerowe: urządzenia i protokoły 05.09.2017 15.12.2017 15.01.2018 15.12.2018
Wydział Elektryczny
Symbol Nazwa Termin rozpoczęcia składania dokumentów Termin zakończenia składania dokumentów Data początkowa Data końcowa
SP-179/V edycja Diagnostyka i monitoring urządzeń wysokiego napięcia pracujących w systemie elektroenergetycznym 01.08.2016 11.09.2016 01.10.2016 31.07.2017
SP-194/IV Inżynieria wysokich napięć 19.06.2017 15.09.2017 01.10.2017 30.06.2018
SP-127 Nowoczesne techniki w projektowaniu, budowie i eksploatacji sieci dystrybucyjnych oraz instalacji elektrycznych b.d. b.d. b.d. b.d.
SP-189 Odnawialne źródła energii. Projektowanie. Finansowanie.Pomiary. Badania. b.d. b.d. b.d. b.d.
SP-161 Odnawialne źródła energii. Współpraca z systemem elektroenergetycznym. Pomiary. Badania b.d. b.d. b.d. b.d.
SP-190/III Technika świetlna - Teoria. Pomiary i zastosowanie. 30.06.2017 05.10.2017 27.10.2017 29.06.2018
Wydział Fizyki Technicznej
Symbol Nazwa Termin rozpoczęcia składania dokumentów Termin zakończenia składania dokumentów Data początkowa Data końcowa
SP-159 Edukacja pedagogiczno-dydaktyczna w obszarze wiedzy technicznej 10.06.2014 b.d. 01.10.2014 31.03.2016
Wydział Informatyki
Symbol Nazwa Termin rozpoczęcia składania dokumentów Termin zakończenia składania dokumentów Data początkowa Data końcowa
SP-198 Hurtownie danych i analiza danych 12.06.2017 30.09.2017 01.10.2017 30.06.2018
SP-180 Inżynieria oprogramowania 12.06.2017 22.09.2017 01.10.2017 30.06.2018
SP-116 Aplikacje internetowe i przetwarzanie w Chmurze 05.06.2017 30.09.2017 01.10.2017 30.06.2018
SP-148 Systemy automatyki i robotyki b.d. b.d. b.d. b.d.
SP-113 Systemy baz danych 01.06.2017 30.09.2017 01.10.2017 30.06.2018
Wydział Inżynierii Zarządzania
Symbol Nazwa Termin rozpoczęcia składania dokumentów Termin zakończenia składania dokumentów Data początkowa Data końcowa
SP-130 Bezpieczeństwo i higiena pracy 26.05.2017 10.09.2017 16.09.2017 30.06.2018
SP-135 Doradztwo zawodowe b.d. b.d. b.d. b.d.
SP-196 / V Innowacyjne Zarządzanie Rozwojem Produktu 15.05.2017 13.10.2017 01.10.2017 30.06.2018
SP-172 Nowoczesne zarządzanie infrastrukturą IT w przedsiębiorstwie b.d. b.d. b.d. b.d.
SP-121 Nowoczesne zarządzanie produkcją i logistyką 01.06.2017 20.10.2017 21.10.2017 24.06.2018
SP-164 Euromarketing b.d. b.d. b.d. b.d.
SP-195 Nowoczesny Menedżer Projektu Rozwojowego b.d. b.d. b.d. b.d.
SP-137 Podyplomowe Studia Menedżerskie - Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem 01.06.2017 20.10.2017 21.10.2017 24.06.2018
SP-197 Proinnowacyjne zarządzanie w wielkopolskich MSP b.d. b.d. b.d. b.d.
SP-123 Przedsiębiorczość z doradztwem zawodowym 04.05.2017 03.06.2017 03.06.2017 23.06.2018
SP-163 / 43 edycja Przygotowanie edukacyjne do nauczania przedmiotów ogólnych i techniczno-zawodowych 05.07.2017 29.09.2017 01.10.2017 28.02.2019
SP-131 Studium zarządzania jakością i konkurencyjnością przedsiębiorstw b.d. b.d. b.d. b.d.
SP-122 Technika z wychowaniem komunikacyjnym 04.05.2017 03.06.2017 03.06.2017 23.06.2018
SP-145 / 13 edycja Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne 01.07.2017 10.10.2017 07.10.2017 30.06.2018
SP-199 Zarządzanie E-biznesem b.d. b.d. 10.10.2015 26.06.2016
SP-169 Zarządzanie projektami i procesami biznesowymi 01.06.2017 20.10.2017 21.10.2017 24.06.2018
SP-203 Zarządzanie publicznymi inwestycjami prospołecznymi b.d. b.d. b.d. b.d.
SP-191 Zarządzanie ryzykiem w bankach b.d. b.d. b.d. b.d.
SP-171 Zarządzanie unijnymi projektami infrastrukturalnymi b.d. b.d. b.d. b.d.
SP-215 Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miasta 01.07.2017 30.09.2017 01.10.2017 30.06.2018
SP-219 Zarządzanie zakupami i zaopatrzeniem 02.01.2018 12.02.2018 25.02.2018 25.02.2019
SP-216 Doradztwo zawodowe z przedsiębiorczością 04.10.2017 21.10.2017 21.10.2017 12.01.2019
Wydział Maszyn Roboczych i Transportu
Symbol Nazwa Termin rozpoczęcia składania dokumentów Termin zakończenia składania dokumentów Data początkowa Data końcowa
SP-168 Certyfikat kompetencji zawodowych z zakresu międzynarodowego i krajowego transportu drogowego osób i rzeczy b.d. b.d. b.d. b.d.
SP-143 Informatyka z technologią informacyjną b.d. b.d. b.d. b.d.
SP-165 Maszyny i urządzenia energetyki cieplnej w ekologicznym przemyśle i rolnictwie b.d. b.d. b.d. b.d.
SP-193/III Mechatronika i diagnostyka silników lotniczych b.d. b.d. b.d. b.d.
SP-158 Podstawy rzeczoznawstwa w technice samochodowej 01.07.2016 30.09.2016 14.10.2016 30.09.2017
SP-207 Przemysłowe technologie gazowe i energetyka odnawialna b.d. b.d. 01.10.2015 30.06.2016
SP-142 Technika z wychowaniem komunikacyjnym b.d. b.d. b.d. b.d.
SP-202 Technologie gazowe i energetyka odnawialna b.d. b.d. 01.09.2015 31.05.2016
SP-213 Inżynieria Ruchu i Planowanie Transportu 01.02.2018 01.10.2018 13.10.2018 30.06.2019
Inżynieria Kosmiczna b.d. b.d. 01.02.2017 31.01.2018
SP-217 Ochrona Zabytków Sztuki Inżynieryjnej 01.12.2017 31.01.2018 16.02.2018 15.12.2018
Wydział Technologii Chemicznej
Symbol Nazwa Termin rozpoczęcia składania dokumentów Termin zakończenia składania dokumentów Data początkowa Data końcowa
SP-211 Projektowanie obiektów przemysłowych: od symulacji procesowej do modelu 3D 01.01.2016 18.02.2016 27.02.2016 27.02.2017