Program rozwoju kompetencji kierunku Transport

9 stycznia 2017 r. na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej rozpoczęła się realizacja projektu pt. ”Program rozwoju kompetencji kierunku Transport na Wydziale Maszyn Roboczych Transportu Politechniki Poznańskiej”.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Adresatem projektu jest 150-osobowe grono studentów i studentek czterech ostatnich semestrów kierunku Transport, będących na I lub II stopniu kształcenia.

Działania planowane w ramach projektu są ukierunkowane na ułatwienie startu na rynku pracy przyszłym absolwentom poprzez uzyskanie fachowych kompetencji oczekiwanych przez pracodawców. Uzyskanie lub podnoszenie kompetencji dotyczy obszaru:

  • zawodowego
  • komunikacyjnego (praca w grupie, umiejętności interpersonalne, językowe)
  • przedsiębiorczości
  • informatycznego (w rozumieniu umiejętności pozyskiwania informacji)
  • analitycznego (w odniesieniu do rozwiązywania problemów).

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej