Santander Universidades

Santander Universidades to jeden  z fundamentów  społecznego zaangażowania Banku Zachodniego BZWBK oraz Grupy Santander.

Od momentu uruchomienia Santander Universidades w Polsce minęło 6 lat. W tym czasie Bank nawiązał współpracę z ponad 60 uczelniami wyższymi z największych ośrodków akademickich w kraju. Strategicznym elementem funkcjonowania jest współpraca z uczelniami wyższymi, w tym wspieranie szkolnictwa wyższego poprzez umiędzynarodowienie, zatrudnianie absolwentów oraz promowania idei przedsiębiorczości jak również stypendia dla studentów i kadry akademickiej.

Santander Universidades w Polsce - wspólny cel, który zrzeszył już kilkadziesiąt uczelni!

Przynależność do Santander Universidades jest dla polskich uczelni wyznacznikiem prestiżu, a także świadczy o chęci międzynarodowego rozwoju oraz wyróżnienia się w środowisku akademickim pod względem oferowanych możliwości edukacyjnych.

Priorytety strategiczne

  • Innowacyjność i przedsiębiorczość: wspieranie kultury przedsiębiorczości i innowacyjności,
  • Umiędzynarodowienie: stypendia zagraniczne, programy wymiany i projekty realizowane we współpracy między uniwersytetami z różnych krajów,.
  • Staże i praktyki dla studentów
  • Cyfryzacja uniwersytetów: wspieranie cyfryzacji i modernizacji uniwersytetów, stosowania nowoczesnych technologii w procesie nauczania, kampusów wirtualnych oraz tworzenia usług cyfrowych dla świata akademickiego.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej oraz na dedykowanym profilu na FB.

Praktyki
Rekrutację na praktyki w Banku Zachodni WBK prowadzimy przez cały rok. Dzięki silnej marce i wsparciu grupy Santander już od samego początku oferujemy możliwość szybkiego rozwoju oraz staramy się zapewnić zatrudnienie po ukończeniu stażu. Mamy do zaoferowania ponad 210 miejsc na płatne praktyki dla studentów w całym kraju.

Dzięki temu, to Ty możesz wybrać najbardziej dogodny dla Ciebie czas na zdobywanie doświadczenia zawodowego.

Dowiedz się więcej na stronie internetowej

Smartcard

Smartcard, to Elektroniczna Legitymacja Studenta lub Legitymacja Doktoranta z funkcją płatniczą, oferowana studentom i doktorantom szkół wyższych należącym do Santander Universidades zarządzanego w Polsce przez Bank Zachodni WBK.

Od teraz swoją legitymacją będziesz mógł płacić na terenie Polski (w punktach obsługujących transakcje EMV, tj. akceptujących karty z chipem, bez paska magnetycznego), w tym także płacić zbliżeniowo i wypłacać w bankomatach.

W ramach oferty możesz mieć:

  • 0 zł miesięcznie za prowadzenie Konta Jakie Chcę,
  • 0 zł za wypłaty w bankomatach  BZ WBK oraz PKO BP,
  • 0 zł za wpłaty we wpłatomatach BZ WBK

Wygoda

• Płatności zbliżeniowe „PayPass” – do 50 zł bez podania numeru PIN.

• Dokonywanie płatności kartą w sklepach, punktach usługowych oraz płatności w Internecie.

Dowiedz się więcej na stronie internetowej