Aktualności: Dla studentów

Konkurs na wyróżniającą się pracę doktorską i magisterską

Miasto Poznań organizuje XIV edycję konkursu na wyróznijące się prace doktorskie i magisterskie

Klasa Konfucjańska

Na Politechnice Poznańskiej, w ramach projektu „Nowy Jedwabny Szlak” powstała Klasa Konfucjańska.

Podpisanie listu intencyjnego z Pratt & Whitney Kalisz

Został podpisany list intencyjny między Politechniką Poznańską a firmą Pratt & Whitney Kalisz.

Strony