Aktualności wyróżnione na stronie głównej

Seminarium Inżynierii Biomedycznej

Zapraszamy na 2. edycję Seminarium Inżynierii Biomedycznej

Prestiżowy grant ERC

Dr inż. Krzysztof Fic z Wydziału Technologii Chemicznej został laureatem prestiżowego grantu Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych ERC Starting Grant.