Aktualności wyróżnione na stronie głównej

Światowy Kongres Informatyczny w Poznaniu

Światowy Kongres Informatyczny - pierwszy raz w Polsce!

NOC NAUKOWCÓW 2018

Zapraszamy na największa imprezę promującą naukę w Wielkopolsce!

Prestiżowy grant ERC

Dr inż. Krzysztof Fic z Wydziału Technologii Chemicznej został laureatem prestiżowego grantu Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych ERC Starting Grant.