5 09 2017

Wyniki posiedzenia Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

Lista odwołań na studia stacjonarne pierwszego stopnia rozpatrzonych pozytywnie na posiedzeniu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w dniu 05 września 2017 r.

Załączniki