Najważniejsze jednostki

Poniżej znajdziesz dane kontaktowe naszych najważniejszych jednostek.

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska
Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5,
60-965 Poznań 

www: www.put.poznan.pl

Kanclerz Politechniki Poznańskiej

Sekretariat Kanclerza 
Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5,
60-965 Poznań 

tel. 61-665-3524,
fax. 61-665-3530 
e-mail: Sekretariat.Kanclerza@put.poznan.pl

Studia i kształcenie

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich 
Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5,
Poznań 

tel. 61-665-3548, -3640,
fax. 61-665-3750 
e-mail: Dzial.Ksztalcenia@put.poznan.pl

Wyjazdy służbowe za granicę pracowników Uczelni

Dział Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej​
tel. 61-665-3528
e-mail: sekcja.wspolpracy@put.poznan.pl

Współpraca nauki z gospodarką

Centrum Innowacji, Rozwoju i Transferu Technologii Politechniki Poznańskiej 

Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5,
60-965 Poznań 

tel. 61-647-5847 
e-mail: ciritt@put.poznan.pl

Dział Spraw Pracowniczych

Dział Spraw Pracowniczych 
Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5,
60-965 Poznań 

Sekcja Kadr: tel. 61-665-3619, -3620, fax. 61-665-3616 
Sekcja Płac: tel. 61-665-3708, -3707, fax. 61-665-3616 
e-mail: Dzial.Spraw.Pracowniczych@put.poznan.pl

Zamówienia publiczne

Dział Zamówień Publicznych 
Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5,
60-965 Poznań 

tel. 61-665-3538, -3638,
fax. 61-665-3559, -3738 
e-mail: Dzial.Rozwoju@put.poznan.pl

Biblioteka Politechniki Poznańskiej

Biblioteka 
ul. Piotrowo 2,
61-138 Poznań 

tel. (+48) 61-665-3668,-3519
fax. (+48) 61-665-3615 
e-mail: biblioteka@put.poznan.pl
www: library.put.poznan.pl

Rektor Politechniki Poznańskiej

Sekretariat Rektora
Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5,
60-965 Poznań 

tel. 61-665-3537, 61-833-3881,
fax. 61-665-3770,
e-mail: Biuro.Rektora@put.poznan.pl

Prorektorzy Politechniki Poznańskiej

Sekretariat Prorektorów 
Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5,
60-965 Poznań 

tel. 61-665-3692,
fax. 61-665-3699 
e-mail: Sekretariat.Prorektorow@put.poznan.pl

Uczelnia

Biuro Rektora 
Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5,
60-965 Poznań 

tel. 61-665-3639,
fax. 61-665-3635 
e-mail: Biuro.Rektora@put.poznan.pl

Współpraca z zagranicą

Dział Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej
Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5,
60-965 Poznań 

tel. 61-665-3544,
fax. 61-665-3956 
e-mail: study@put.poznan.pl

Dział Spraw Naukowych

Dział Spraw Naukowych 
Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5,
60-965 Poznań 

tel. 61-665-3696, -3520, -3618,
fax. 61-665-3672 
e-mail: Dzial.Badan@put.poznan.pl

Kwestura

Kwestura
Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5,
60-965 Poznań 

tel. 61-665-3612, -3646,
fax. 61-665-3788
e-mail: Kwestura@put.poznan.pl

Dział Audytu

Dział Audytu 
Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5,
60-965 Poznań 

tel. 61-665-3761,
fax. 61-665-3736 
e-mail: dzial.audytu@put.poznan.pl

Promocja Uczelni

Dział Informacji i Promocji 
pl. M.Skłodowskiej-Curie 5,
60-965 Poznań 

tel. 61-665-3610,
fax. 61-665-3752 
e-mail: Dzial.Promocji@put.poznan.pl

Kontakt

Gdzie nas szukać?

Politechnika Poznańska, Rektorat

Plac Marii Skłodowskiej-Curie 5

60-965 Poznań

Kampus Piotrowo

ul. Piotrowo (Berdychowo)

61-138 Poznań

Centrum Wykładowe i Biblioteka Techniczna

ul. Piotrowo 2

61-138 Poznań

Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej

ul. Berdychowo 4

61-131 Poznań

Hala Sportowa

ul. Piotrowo 4

61-138 Poznań

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania,
Budynek "z zegarem",
Wydział Informatyki

ul. Piotrowo 3

61-138 Poznań

Wydział Elektryczny, Centrum Języków i Komunikacji

ul. Piotrowo 3a

61-138 Poznań

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

ul. Piotrowo 5

61-138 Poznań

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

ul. Polanka 3

61-131 Poznań

Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinżynierii

ul. Jana Pawła II 24

61-139 Poznań

Dom Studencki 1

ul. Jana Pawła II 28

61-131 Poznań

Dom Studencki 2

ul. Jana Pawła II 26

61-131 Poznań

Dom Studencki 3 i 4

ul. Kórnicka

61-132 Poznań

Dom Studencki 5 i 6,
Stołówka

ul. Św. Rocha

61-142 Poznań

Wydział Inżynierii Zarządzania

ul. Strzelecka 11

61-845 Poznań

Kampus Nieszawska,
Wydział Architektury

ul. Nieszawska 13c

61-021 Poznań