Zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych przez Politechnikę Poznańską

Postępowania przetargowe opublikowane do 22.04.2014 dostępne są po uprzednim kontakcie e-mailowym.
 
 • Postępowania nierozstrzygnięte - informacja o ostatniej aktualizacji na powyższej stronie

  Wykaz nierozstrzygniętych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (zakresy oraz terminy: składania i otwarcia ofert).

 • Postępowania rozstrzygnięte - informacja o ostatniej aktualizacji na powyższej stronie

  Wykaz rozstrzygniętych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (zakresy, termin otwarcia ofert, wybrany Wykonawca, złożone oferty, kryteria ocen, uzyskane punktacje).

 • Postępowania unieważnione - informacja o ostatniej aktualizacji na powyższej stronie

  Wykaz unieważnionych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (zakresy, termin otwarcia ofert, przyczyna unieważnienia).

Plan postępowań o udzielenie zamówienia

Organizacja procedur dla postępowań o udzielanie zamówień publicznych

Szczegółowe informacje o organizacji procedur dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (miejsce składania ofert, wpłaty wadium, miejsce otwarcia ofert, przesyłanie pytań dotyczących nierozstrzygniętych postępowań, miejsce pobierania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówień – SIWZ).

 • Składanie ofert

  O ile nie zaznaczono inaczej oferty należy składać w Dziale Zamówień Publicznych (Gmach Główny Politechniki Poznańskiej — Rektorat, pl. M.Skłodowskiej-Curie 5 pok. nr 102, 60-965 Poznań).

 • Wpłaty wadium

  Wpłat wadium można dokonywać przelewem na konto Politechniki Poznańskiej:

  Bank Zachodni WBK
  VI Oddział w Poznaniu
  numer konta: 02 1090 1362 0000 0000 3601 7895
  
  
 • Otwarcia ofert

  O ile nie zaznaczono tego inaczej oferty są otwierane w Dziale Zamówień Publicznych (Gmach Główny Politechniki Poznańskiej — Rektorat, pl. M.Skłodowskiej-Curie 5 pok. nr 103, 60-965 Poznań).

 • Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówień

  O ile nie zaznaczono tego inaczej Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówień (SIWZ) można odbierać w Dziale Zamówień Publicznych (Gmach Główny Politechniki Poznańskiej - Rektorat, pl. M.Skłodowskiej- Curie 5 pok. nr 102, 60-965 Poznań, tel. 061-665-3538).

 • Pytania

  Pytania dotyczące ogłoszonych przetargów należy składać lub przesyłać w formie pisemnej do Działu Zamówień Publicznych (Gmach Główny Politechniki Poznańskiej — Rektorat, pl. M.Skłodowskiej - Curie 5 pok. nr 102, 60-965 Poznań, tel. 061-665-3538).